Jeśli właściwe Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie zdecyduje się na zmianę niekorzystnej dla Klienta decyzji i nie przyzna mu świadczenia pielęgnacyjnego, kierujemy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nawet na tym etapie Klienta reprezentują nasi prawnicy – w żadnych czynnościach nie musi On uczestniczyć osobiście.

 

Masz pytania?

Napisz do nas