Świadczenie pielęgnacyjne – 1830 zł miesięcznie – jest obecnie przyznawane jedynie opiekunom osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymują o wiele niższe zasiłki. Taki krzywdzący podział jest niezgodny z konstytucją i niesprawiedliwy, co potwierdzają wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Sądów.

Osoby, które rezygnują z pracy lub nie podejmują zatrudnienia, aby móc poświęcić się opiece nad dorosłym niepełnosprawnym, również powinny otrzymywać godziwe wsparcie państwa. Niestety obecnie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1830 zł miesięcznie trzeba ubiegać się indywidualnie na drodze postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego.    Dowiedz się więcej… 


Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie dochodzić prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli obawiasz się zagubienia w gąszczu przepisów i nierównej walki z organami administracji, skontaktuj się z naszą Kancelarią.
   

 

Masz pytania?

Napisz do nas